#WalkAround

ถ้าความเร็วแสงลดลง จะเกิดอะไรขึ้น?

ถ้าเราใส่พริก 100 เม็ด กับ ใส่พริก 1000 เม็ด มันจะเผ็ดเท่ากันมั้ย?

มนุษย์สามารถสร้างอุณหภูมิที่ร้อนกว่าดวงอาทิตย์ได้แล้วจริงหรือ?