Browsing Tag

บริษัท

1 post

อารยธรรมมนุษยชาตินั้นถูกสร้างขึ้นจากเรื่องโกหก และเป็นสาเหตุของการเกิดเทคโนโลยี, ประเทศ และ สงคราม

มนุษย์นั้นเกิดขึ้นมาพร้อมเรื่องเล่า เรื่องเล่าที่ถูกคนที่อยู่มาก่อนหน้าเราบอกต่อๆกันมา ณ มุมหนึ่งของโลก อาจจะมีเรื่องเล่าว่า มนุษย์เกิดขึ้นมาพร้อมกับวัตถุประสงค์บางอย่างจากใครบางคนที่เหนือกว่า ในขณะที่อีกมุมหนึ่งของโลก อาจจะมีเรื่องเล่าว่า มนุษย์นั้นเกิดมาเพราะความบังเอิญทางชีวภาพเท่านั้น เช่นเดียวกัน วัฒนธรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ก็ตลบอบอวลด้วยเรื่องเล่าของคนที่อยู่มาก่อนแล้วอีกเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการกิน ในบางพื้นที่อาจจะอาหารทะเล ในขณะที่บางพื้นที่อาจจะไม่กิน หรือวัฒนธรรมการจับคู่ บางพื้นที่ฝ่ายชายอาจจะต้องนำสินสอดให้ฝ่ายหญิง หรือบางพื้นที่…
Read More